ถอนการติดตั้งโปรแกรม

ถอนการติดตั้งโปรแกร trough Windows 8/Windows 7/Vista แผงควบคุม:

  1. ไป เริ่มต้น ของเมนูได้
    start-menu
  2. เลือก แผงควบคุมได้
    start-control-panel
  3. เลือก โปรแกรมได้
    controlpaneldefault
  4. คลิก โปรแกรมต่างๆและมีคุณสมบัตินะ
    windows-7-programs-control-panel
  5. เลือกโปรแกรมโปรแกรมโดยการคลิกบนมันและจากนั้นคลิกที่ ถอนการติดตั้ง ปุ่ม ข้อควรจำ: คุณอาจจะต้องการผู้ดูแลระบบสิทธิ์การจะลบโปรแกรมได้
    uninstall-software

 

Windows XP โปรแกรมถอนการติดตั้งคำสั่ง:

  1. ไป เริ่มต้น ของเมนูได้
    startMenu-xp
  2. เลือก แผงควบคุมได้
  3. คลิกที่ เพิ่ม/ลบโปรแกรมแผงควบคุม ภาพไอคอนนะ
    controlpanel
  4. ที่ เพิ่ม/ลบแผงควบคุม แสดงรายการของโปรแกรมต่างๆบนระบบของคุณ,รวมถึงซอฟต์แวร์ เลือกจนถึงถอนการติดตั้งโดยการคลิกบนมันและจากนั้นคลิกที่ ลบซอฟแวร์เพื่อน
    xp-remove-software

 

ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยใช้ค่าปริยายของซอฟต์แวร์ขอถอนการติดตั้งตัวเดิมออ promt:

  1. ไป เริ่มต้น เมนูให้เลือก โปรแกรม หรือ ทุกโปรแกรม
    win7-start
  2. ค้นหาในโฟลเดอร์สำหรับโปรแกรมคลิกบนมันและเลือก ถอนการติดตั้งโปรแกร
    software-menu