ถอนการติดตั้งโปรแกรม

ถอนการติดตั้งโปรแกร trough Windows 8/Windows 7/Vista แผงควบคุม:

 1. ไป เริ่มต้น ของเมนูได้
  start-menu
 2. เลือก แผงควบคุมได้
  start-control-panel
 3. เลือก โปรแกรมได้
  controlpaneldefault
 4. คลิก โปรแกรมต่างๆและมีคุณสมบัตินะ
  windows-7-programs-control-panel
 5. เลือกโปรแกรมโปรแกรมโดยการคลิกบนมันและจากนั้นคลิกที่ ถอนการติดตั้ง ปุ่ม ข้อควรจำ: คุณอาจจะต้องการผู้ดูแลระบบสิทธิ์การจะลบโปรแกรมได้
  uninstall-software

 

Windows XP โปรแกรมถอนการติดตั้งคำสั่ง:

 1. ไป เริ่มต้น ของเมนูได้
  startMenu-xp
 2. เลือก แผงควบคุมได้
 3. คลิกที่ เพิ่ม/ลบโปรแกรมแผงควบคุม ภาพไอคอนนะ
  controlpanel
 4. ที่ เพิ่ม/ลบแผงควบคุม แสดงรายการของโปรแกรมต่างๆบนระบบของคุณ,รวมถึงซอฟต์แวร์ เลือกจนถึงถอนการติดตั้งโดยการคลิกบนมันและจากนั้นคลิกที่ ลบซอฟแวร์เพื่อน
  xp-remove-software

 

ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยใช้ค่าปริยายของซอฟต์แวร์ขอถอนการติดตั้งตัวเดิมออ promt:

 1. ไป เริ่มต้น เมนูให้เลือก โปรแกรม หรือ ทุกโปรแกรม
  win7-start
 2. ค้นหาในโฟลเดอร์สำหรับโปรแกรมคลิกบนมันและเลือก ถอนการติดตั้งโปรแกร
  software-menu